TARVASTU PEREMÄNGUNI ON AEGA 305 PÄEVA!

Mis on Mulgimaa Peremäng?

Mulgimaa Peremäng on lõbus koguperemäng, kus on võimalik külastada erinevaid Mulgimaa külasid, talusid, kogukondi, ettevõtteid ja looduskauneid paiku. Peremäng toimub suvekuudel viiel erineval päeval. Igale ajaloolisele Mulgimaa kihelkonnale on pühendatud oma päev, et just selle kandi elu-oluga põhjalikumalt tuttavaks saada, maitsta kohalikke maitseid ja nuusutada suvepäeva lõhnu.

Mulgimaa Peremängu eesmärk on tutvustada Mulgimaad, siin elavaid ja toimetavaid inimesi, huvitavaid tuntud ja tundmatuid ajaloolisi kohti ning Mulgimaa eluolu nii minevikus kui tänapäeval. Igas mängupunktis ootavad põnevad ülesanded, õpitoad, ekskursioonid või ajaloolised meenutused. Igaüks saab käed külge panna ja proovida ise paela punuda, kaelkookudega vett tuua, puid saagida, kartulit võtta, ravimtaimi avastada, kassile pai teha või kanadele teri visata.

Mängijaid ootavad mängupäevadel ees särasilmsed külaelu eestvedajad, töökad talupidajad, elustiili- ettevõtjad ja kultuuriväärtuste hoidjad, kes kõik on avanud külalistele oma uksed. Mängima ootame inimesi, kes soovivad veeta mõnusa päeva linnast väljas maal. Tule koos sõpradega, lastega, vanavanematega, töökaslastega ja lemmikloomadega – tule koos oma perega!

Mängupunktidega tutvumine on tasuta. Töötoad, kus saad midagi endaga kaasa võtta, on minimaalse tasuga. Seega pisut sularaha kaasa!

Ajalugu

Kõik sai alguse aastal 2015, mil Jaanika Toomele tuli idee tutvustada Mulgimaa külamaju ning nende juures tegutsevaid kogukondi. Tavaliselt on küla- ja rahvamajad oma kogukonna jaoks ja teise kihelkonna rahvas sinna sageli ei satu. Aga miks mitte minna ühel suvisel päeval retkele Mulgimaale, võtta kaasa lapsed, sõbrad ja vanavanemad?! Seega avasime ühises koostöös uksed ja andsime mängijatele võimaluse uudistada ning kohalikele tegijatele võimaluse rääkida oma unikaalne lugu. Et teha päev põnevamaks, lisasime templite kogumise mängu külastatud kohtadest. Mulgimaa Peremäng oligi sündinud!

Esimesel aastal oli meil 16 mängupunkti, enamasti küla- ja rahvamajad. Järgnevatel aastatel otsisime mängule parimat formaati. Küll olid kõikide kihelkondade mängupunktid avatud ühel nädalavahetusel või toimus mitmel päeval korraga mäng mitmes kihelkonnas. Lisandus ka mängupunkte – mõisad, kirikud, varemed, käsitöökojad, muuseumid. Aastaks 2020 jõudsime välja siiani kõige paremini toimunud formaadini – igal kihelkonnal on oma mängupäev, igal päeval on 5-7 mängupunkti ja kaasasime mängu ka Mulgimaa talud ning ettevõtjad.

2024. aasta suvel toimub Mulgimaa Peremäng:

29. juunil Helme kihelkonnas
6. juulil Halliste kihelkonnas
3. august Paistu kihelkonnas
10. augustil Tarvastu kihelkonnas
24. augustil Karksi kihelkonnas

 

Tutvu nendega lähemalt

 

Projekt: “Mulgimaa Peremäng kui külakogukondade arendaja”

Ajavahemikul aprill 2022 – november 2023 rahastab Mulgimaa Peremängu korraldamist osaliselt Eesti maaelu arengukava LEADER meede projekti “Mulgimaa Peremäng kui külakogukondade arendaja” raames. Taotleja ja elluviija on MTÜ Mulgimaa Peremäng.
Mulgimaa Peremängu eesmärgid:
1. Arendada koos kogukondadega Mulgimaa kultuurielu ja mulkide identiteeditunnetust luues kokkupuutepunkte kõigile põlvkondadele läbi ühiste pärimuslike tegevuste, elamuste ja ajalooliste asukohtade Mulgimaal.
2. Mängupunktide (külaseltside, MTÜde) koolitamine ning arendamine läbi erinevate tegevuste (koolitused, kokkusaamised, õppereis), et seeläbi tõsta Mulgimaa Peremängu kvaliteeti.
3. Piirkondliku koostöö ja kogukondade arendamine kaasates lapsi ja noori mängupunkti tegevuste läbiviimisesse, kultuurimälestiste ja pärandipaikade tutvustamisse.
4. Mulgimaa erinevate sektorite koostöö – MTÜ, OÜ, elustiiliettevõtted. Hoogustub ka edaspidine omavaheline koostöö teenuste või toodete ostmisel/tellimisel või turismiteenuse pakkumisel.
5. Üle-eestiline turundus, Mulgimaa tuntuse tõstmine, maaelu väärtustamine.
Projekti tulemused:

  1. Mulgimaa Peremäng areneb igal aastal edasi aina professionaalsemaks, olles üle-eestilise tuntusega mainekujundus-sündmus kogu Mulgimaale ja Viljandimaale. Peremängu mängupäevad on tuntumad läbi professionaalse turunduse ja kvaliteetse teenuse. Igal mängupäeval toimub umbes 1000 külastust, seega ühel peremängul  ca 5000 külastust. Kahel aastal (2022 ja 2023) kokku toimub Mulgimaa Peremängul vähemalt 10 000 külastust ja Mulgimaale jäetakse kokku vähemalt 100 000€ nii toitlustuse kui muude teenuste tarbimise eest.
  2. Täienenud on kogukonnaturismil ja Mulgi pärimuskultuuril põhinevad kultuuriturismi paketid, kus koostööd teevad ca 10 ettevõtet või valla allasutust.
  3. Kogukonnad on arendatud/võimestatud ja oma kultuuril põhinevat toodet/teenust on disaininud 36 mängupunkti (ühel aastal). Nad on saanud eduka kogemuse peremängu mängupäeva läbi viies. Nende algatusvõimet ja ettevõtlikkust on toetatud, nad oskavad ennast turundada, pakkuda kvaliteetset teenust. Kogukondades on tugevnenud uhkuse/meie-tunne. Ca 20 kogukonda saavad oma teenust pakkuda ka aastaringselt.
  4. Toimunud on 2 inspiratsioonipäeva, 1 õppereis, 10 mängupäeva, 2 meeskonna arengupäeva (2022/2023a)
  5. Valminud on fotod igast mängupunktist, kokku 300 fotot 2022. aasta Mulgimaa Peremängust, mida saavad kasutada edaspidi ka mängupunktid, Mulgimaa Peremäng ja muu üleriigiline meedia oma artiklite juures.

Meie head sõbrad ja partnerid, kes aitavad Mulgimaad avastada:

Mulgi Kultuuri Instituut ja Mulgimaa Arenduskoda

Kirglik Avastaja – jalgrattaretked ja giidituurid Mulgimaal

Katiga Mulgimaad Avastamas – giidituurid Mulgimaal

Mulgi Väiketootjate Liit – head ja paremat Mulgimaalt

Puhka Eestis – leia oma ööbimispaik või sündmus

KP disain – logod, kujundused, graafiline disain

Viimased uudised

Viimased galeriid