TARVASTU PEREMÄNGUNI ON AEGA 305 PÄEVA!

Mulgimaa Peremäng viib ellu Mulgimaa Turismistrateegiat

Avaldatud 12.04.2022

  1. aastal koostatud Mulgimaa Turismistrateegia neli võtmevaldkonda on ühisturundus, tootearendus, Mulgi identiteet ja koostöö ning kaasamine.

Mulgimaa Peremäng on parim ja hetkel suurima kaasatud inimeste arvuga näide sellest, kuidas seda kõike praktikas ellu viiakse. Sel aastal osalevad mängupäevade korraldamisel ja läbiviimisel 180 inimest üle Mulgimaa erinevates mängupunktides. Külastajaid ootame suvistele mängupäevadele ligi 5000 inimest üle Eesti, peamiselt suurematest linnadest. Kõik külalised tulevad terveks päevaks või koguni pikaks nädalavahetuseks Mulgimaale. Usutav on, et nad kulutavad kehakinnitusele ja teenustele igaüks vähemalt 10.- päevas ja seeläbi toovad nad piirkonda juurde 50 000.- eurot. See on juba üsna muljetavaldav summa.

Kuidas Mulgimaa Peremäng seda kõike teeb? Me küsime küsimusi enda, oma kogukonnaliikmete ja oma naabrite käest. Kas ma olen uhke selle üle, et olen mulk? Või – kas ma olen üldse mulk? Mida minu päritolu mulle tähendab? Mida oskan ma paremini või mida on mul selle tõttu rohkem? Kas ma olen rikas? Miks on minu jaoks oluline oma kultuuri ja pärimust jagada? Kuidas saan teha koostööd teiste piirkonna inimeste, ettevõtjate ja kultuuriveduritega? Mida saan mina teha selleks, et minul, mu perel ja sõpradel siin hea elada oleks? Kui ma elan Mulgimaal, siis kas mu maja küljes on Mulgi lipp, kas ma kannan uhkusega rahvarõivaid, kas ma tervitan külalisi mulgi keeles ja pakun mulkidele omast kehakinnitust ja seda kõike ka väljaspool projekte ning pidusid?

Mulgimaa Peremängu eesmärk on arendada koos kogukondadega Mulgimaa kultuurielu, turismi ja mulkide identiteeditunnetust ning seda sel viisil, et endal oleks tore ja külastajad tahaksid ka järgmisel aastal tagasi tulla. Me hoogustame sektorite ülest koostööd, haarame kaasa ka ettevõtjad, külakogukonnad, kogudused, muusikud, luuletajad, muuseumid, omavalitsused. Sest me kõik elame siin ja me kõik tahame elada hästi! Kuidas seda saavutada? Koos inimestega. Inimeste vahelised sidemed on need, mis toidavad, mis loovad turvatunnet, mis tõstavad ja maandavad, loovad emotsioone.

Aprilli alguses said Valgamaal asuvas Greete motellis kokku Mulgimaa Peremängu mängupunktide esindajad kõigist viiest Mulgimaa kihelkonnast, et ammutada inspiratsiooni ning saada uusi ideid oma tegevuste läbiviimiseks ja Mulgimaa elu tutvustamiseks suvistel mängupäevadel.
Kahepäevasel seminaril mõtestasime lahti selle, kes on õigupoolest mulk, mida ta teeb ja oskab ning kuidas enda kultuuri ja pärimust ise elus hoida ning ka külalistele näidata. Kaasasime meid innustama Mulgimaa parimad praktikud Laanemetsa Ly, Leskova Pireti ja Ilves Kristi.
Mõtlesime koos läbi klienditeekonna, rääkisime oma loo jutustamise tähtsusest ning mulgi keele, sümbolite ning söögi kasutamistest turismiteenuste arendamisel. Tuletasime meelde, et kõigepealt tuleb kiita ise ennast ja siis saavad sellest ka teised teada. Tunnustasime, innustasime ja olime koos.

Mulgimaa Peremäng on oluline Mulgimaad turistidele tutvustav ja kohalikke kogukondi võimestav üle-riigilise tuntusega turismisündmus, kus on viiel suvepäeval võimalik külastada erinevaid Mulgimaa külasid, talusid, kogukondi, ettevõtteid ja looduskauneid paiku.

Ajavahemikul 04.2022 – 11.2023 rahastab Mulgimaa Peremängu korraldamist osaliselt Eesti maaelu arengukava LEADER meede projekti “Mulgimaa Peremäng kui külakogukondade arendaja” raames.

 

Massa kinni või tii perrä!

Kati-Katri Koppel
Mulgimaa Peremängu eestvedaja