TARVASTU PEREMÄNGUNI ON AEGA 338 PÄEVA!

Viljandimaa Aasta Õpitegu 2021 auhind tuli samuti Mulgimaa Peremängule!

Avaldatud 05.11.2021

Õppimine mängu kaudu on tuntud õpetamise viis, mida aga täiskasvanute puhul kasutatakse vähem kui võiks. Viljandimaal on aga mängu kaudu õpetamise võlu ära tabatud. Nimelt sai aastal 2015 alguse Mulgimaa peremäng, kui Jaanika Toomele tuli mõte tutvustada Mulgimaa külamaju ja nende juures tegutsevaid kogukondi. Välja mõeldi peremäng, mille käigus saab külastada Mulgimaa külasid, talusid, kirikuid, mõisaid, varemeid, kogukondi, ettevõtteid ja looduskauneid paiku. Peremäng toimub suvekuudel viiel erineval päeval. Igale ajaloolisele Mulgimaa kihelkonnale on pühendatud oma päev, et just selle kandi elu-oluga põhjalikumalt tutvuda saaks. Põnevuse lisamiseks koguvad mängijad külastatud kohtadest templeid. Lily Škurin Lõuna-Eesti koolituskeskusest kinnitab, et lisaks kasvanud siseturismile on Mulgimaa peremäng aidanud arendada Mulgimaa kogukondi ja hoida elus kohalikke traditsioone. Lily Škurin: „Mängulise tegevuse organiseerimisega toimub õpe sageli valdkonnas, kus formaalhariduses alternatiiv puudub. Arvukate kontaktide ja mängulise elemendi sissetoomisega on leitud viis, kuidas tekitada huvi uute teadmiste saamise vastu.“

Mis oli Mulgimaa peremängu algatamise põhjus?
Jaanika Toome: Põhjuseid oli palju. Esiteks tuua MTÜ-d ja teised vahvad kohad pildile, tutvustada nende tegevusi ja pakutavaid võimalusi. Samuti mängupunktideks ehk külastatavateks paikadeks olevate organisatsioonide ja inimeste koostöö suurendamine, kogemuste vahetamine, koos õppimine ja kogemine. Oluline on ka MTÜ-de ja ettevõtete arendamine – nähtavuse huvides tuleb korda teha oma sotsiaalmeedia kanalid ja Google Mapsi link, samuti teenuseid arendada – mida müüa ja teha, kuidas oma lugu rääkida ja meeskonnatööd arendada, et külastajaid vastu võtta.

Milline on peremängu korraldamise tulemus ja kasu inimestele ning kogukonnale laiemalt?
Jaanika Toome: Mulgimaa Peremäng on populaarne ja suvine oodatud sündmus. Mängupunktide eestvedajad on säravamad, usuvad endasse, julgevad oma lugu rääkida ja väärtustavad ennast. Mulgid teavad, et on uhke olla mulk ja nad räägivad sellest – ka mulgi keeles! Oluline on ka see, et mängupunktid teevad omavahel koostööd.

Kertu Eensaar ETKA Andrasest: Aasta Õpitegu 2021 tiitlit vääris Mulgimaa Peremäng, sest eristus teistest kandidaatidest –  läbi arvukate kontaktide ning mängulise elemendi sissetoomisega oli leitud viis, kuidas tekitada huvi uute teadmiste saamise vastu. Lisaks aitab Mulgimaa Peremäng tugevdada põlvkondade vahelist suhtlemist ning väärtustada esivanemate kultuuripärandit. Mäng on suure mõjuga kohalikele kogukondadele, sest peremängu on kaasatud erinevad Mulgimaa külad.

Allikas: ETKA Andras